An toàn - Phòng cháy chữa cháy

Máy Bơm Chữa Cháy

Máy Bơm Tự Động

Ví dụ về việc vận hành Rơle tự động (không cần người vận hành tại các máy bơm chuyển tiếp)

Dòng bơm Chuyển tiếp VF63AS-R có thể kéo dài ra khi cần thiết.

XE CHỮA CHÁY MINI

VÒI CỨU HỎA

QUẦN ÁO LAO ĐỘNG , CỨU HỎA KHÁNG NHIỆT

Copyright © 2023 Kichietsu Bussan Co., Ltd. All rights reserved.