Y tế

MÁY ĐO HUYẾT ÁP

Sản phẩm mới!

Máy đo huyết áp kỹ thuật số chuyên nghiệp
DM-4000
- Vòng tay cỡ thường và lớn thuận tiện
- Sản phẩm cầm tay
- Bảng điều khiển LCD lớn, màn hình hiển thị kỹ thuật số hiển thị rõ ràng, dễ đọc

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI CATALOGUE
NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

MÁY GÂY MÊ

Bình GÂY MÊ

MÁY TỪ - RUNG - NHIỆT TRỊ LIỆU

GIƯỜNG MASSAGE OSPINALATOR

THIẾT BỊ NHA KHOA

Copyright © 2023 Kichietsu Bussan Co., Ltd. All rights reserved.