NGÀNH KINH DOANH

CHÚNG TÔI TẬP TRUNG

Cung cấp sản phẩm hàng hóa, dịch vụ được "Sản xuất tại Nhật Bản" và đạt "Chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật Bản" phù hợp đa ngành vào thị trường Việt nam như Công nghiệp Ô tô, Xây dựng, Y tế, Cứu hộ - Phòng cháy chữa cháy, Hàng hải, Giáo dục, … Vui lòng tham khảo danh mục hàng hóa của Chúng tôi ở phần đầu trang. Do Chúng tôi quản lý đa ngành, đa dạng hàng hóa nên xin lưu ý một số thông tin sản phẩm được đề cập trong website chỉ mang tính minh họa.

Chúng tôi cũng luôn tìm kiếm cơ hội để tạo ra và củng cổ các mảng kinh doanh mới tại thị trường Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á.

Xin vui lòng liên lạc với Chúng tôi khi có bất kỳ yêu cầu về sản phẩm mới.

 

Copyright © 2023 Kichietsu Bussan Co., Ltd. All rights reserved.