VỊ TRÍ

Văn phòng chính Tokyo
Ichijoji Bldg., 5F, 3-22 Azabudai 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 106-0041
Tel: +81-3-5114-0771
Fax: +81-3-5114-0773
Văn phòng Hà Nội
Room 501, Dao Duy Anh Tower, No.9 Dao Duy Anh Str.,Dong Da Dist, Hanoi, Vietnam
Tel: +84-24-3826 5586
Fax: +84-24-3826 5309
Văn phòng Tp. Hồ Chi Minh
Star Building, Unit C1, 9th floor, 33Ter – 33Bis Mac Dinh Chi St., Dakao Ward, District 1, Hochiminh City, Vietnam
Tel: +84-28-3823 4870 / 3823 4871
Fax: +84-28-3823 4872

Copyright © 2020 Kichietsu Bussan Co., Ltd. All rights reserved.