Sơn và Giấy chà nhám

 

GIẤY CHÀ NHÁM

Sản phẩm giấy chà nhám chất lượng cao đa dạng phù hợp đa ngành.

Sản phẩm giấy chà nhám khô hiệu KOVAX được khuyên dùng cho chuỗi cửa hàng bảo dưỡng xe ô tô để đạt được hiệu quả lâu dài.
Sản phẩm KOVAX với các lợi ích thiết thực sẽ cải thiện một cách đáng kể và hiệu quả môi trường làm việc và tình hình kinh doanh của Quý khách.

Dưới đây là một quy trình minh họa trình tự các bước sử dụng sản phẩm giấy chà nhám khô hiệu Kovax.


Vui lòng nhấn vào đây để tải tài liệu pdf "List of KOVAX Combination: Paper, Pad, Tool".

Sản phẩm giấy chà nhám khô hiệu Kovax rất đa dạng, vui lòng liên lạc với các đại lý của chúng tôi tại Việt Nam để được tư vấn thêm.

SÚNG PHUN HÓA CHẤT

Copyright © 2020 Kichietsu Bussan Co., Ltd. All rights reserved.